Taxaties

Taxaties worden uitgevoerd om verschillende redenen. Een taxatie is meer dan een optelsom om de juiste en realistische waarde van een onroerende zaak te krijgen. Invloedsfactoren als marktsituatie, locatie, bouwtechnische staat juridische aspecten en courantheid spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de uiteindelijke taxatiewaarde.

U kunt een taxatierapport nodig hebben voor:

 • het sluiten van een hypotheek;
 • het aan-/of verkopen van een woning;
 • boedelverdeling/echtscheiding;
 • verzekering-/fiscaledoeleinden;
 • onderbouwing W.O.Z. bezwaarschrift;
 • belegging of projectontwikkeling.

Aan de hand van de kadastrale gegevens, het eigendomsbewijs, de bouwtekeningen en natuurlijk de opname van het object zal een goed en deskundig rapport worden opgesteld.

De inhoud van het taxatierapport bevat ondermeer de volgende aspecten:

 • het doel van de taxatie;
 • een omschrijving van het object en de omgeving;
 • de onderhoudstoestand en de bouwaard;
 • de waardering;
 • eventuele verontreinigingen;
 • privaat- en publiekrechtelijke aspecten.

Onze brede praktijkervaring en het NVM uitwisselingssysteem zijn een garantie voor een goede onafhankelijke en zo objectief mogelijke taxatie.

De makelaars van Ditters Franssen Makelaars beschikken over een ruime ervaring en kennis van de onroerendgoedmarkt. Zij staan geregistreerd bij de Stichting VastgoedCert en voldoen aan hoge opleidingseisen.

De taxatierapporten van Ditters Franssen Makelaars worden door alle erkende geldverstrekkers geaccepteerd. Indien u voldoende heeft aan een waardeverklaring kunt u uiteraard ook bij ons terecht.

Wilt u uw woning door ons laten taxeren? Neem gerust contact met ons op zodat wij contact met u op kunnen nemen.