Privacy policy

 

Privacyverklaring

U heeft te maken met Ditters Franssen Makelaars B.V.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Met deze privacyverklaring geven wij u duidelijkheid over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

Bij het adviseren over en het afsluiten van diensten vragen wij u om vertrouwelijke informatie. U kunt er vanuit gaan dat wij op een zorgvuldige wijze omgaan met deze informatie. Deze informatie delen wij niet met derden tenzij dit op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is voor relevante doeleinden.

Waar gebruiken wij uw persoonsgegevens voor?

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening bij de verkoop- aankoop begeleiding en taxaties.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

Bij verkoop en/of verhuur van uw object:

- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
- de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

- de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde.

- beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object.

- de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

- de afmetingen van een object voor de verwerking van plattegronden.

- overige informatie die u aan ons verstrekt.  

Wanneer u ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
- om informatie toe te sturen omtrent andere objecten.
- om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.
- voor het opstellen van formele documenten zoals; Koopovereenkomst(en), (OTD) Opdracht tot dienstverlening       of Taxatierapport. 

Hoe worden uw gegevens beveiligd en bewaard?

Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Door middel van diverse technische en organisatorische maatregelen beveiligen wij de door ons verwerkte persoonsgegevens optimaal tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofd gebruik. Daarnaast bewaren wij uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De duur verschilt per dienst dat is afgesloten.

Kan ik informatie over mijzelf inzien?

U hebt het recht ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en u hebt het recht te vragen onjuiste gegevens aan te passen of te verwijderen. Inzage in persoonsgegevens en informatie omtrent verwerking van persoonsgegevens geven wij alleen wanneer wij voldoende zekerheid hebben over de identiteit van de persoon die het verzoek indient. Wij kunnen bij de behandeling van het verzoek om aanvullende gegevens vragen. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren.

In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een e-mailbericht sturen naar het e-mailadres: info@dittersfranssen.nl.